Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019

CIAK, international call for the executive production of 10 short movies!

7 January 2019

CIAK, international call for the executive production of 10 short movies
A public call for the selection of 10 economic operators and young directors to produce 10 short movies was released on 20th December 2018 and will expire on 18th February 2019.

The international call published within the project CIAK “Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema”, will identify at least 10 economic operators who will require an under-35 director born or resident in Apulia Region or in one of the Greek regions of Epirus, Western Greece and Ionian Islands. They will realise a short movie, each with duration of no less than 10 minutes and no more than 15 minutes, about the common history between Italy and Greece, with contemporary setting telling stories, characters and places with the ambition to determine today the signals of what we will be tomorrow.

The shooting will be made in the territory of Apulia Region and/or in the territory of one o more project-involved Greek regions (Epirus, Western Greece and Ionian Islands).

Interested participants can download the call (EN, GR, IT) and submit their application through the digital platform at this link http://avarts.ionio.gr/memory-greece-italy/ at the latest by 18th February 2019.

CIAK project, funded under Interreg V-A Programme Greece-Italy 2014/2020, aims to promote the natural and cultural heritage of the involved regions through initiatives linked to the audiovisual sector, as short movies, screenwriting workshops and film festivals.

Apulia Film Commission Foundation is the lead beneficiary of this project in cooperation with four Greek partners, the Region of Epirus, the Region of Ionian Islands, the Region of Western Greece and the Ionian University – Research Committee. Associated partner is Puglia Region Department for Economy of Culture, Tourism and Valorization of Territory.

https://avarts.ionio.gr/memory-greece-italy/

CIAK, διεθνής πρόσκληση για την εκτελεστική παραγωγή 10 ταινιών μικρού μήκους
Μια δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή 10 οικονομικών φορέων και νέων σκηνοθετών για την παραγωγή 10 ταινιών μικρού μήκους δημοσιεύτηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2018 και λήγει στις 18 Φεβρουαρίου 2019.

Η διεθνής πρόσκληση που δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο του προγράμματος CIAK (Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema), θα αναδείξει τουλάχιστον 10 οικονομικούς φορείς σε συνεργασία με έναν σκηνοθέτη κάτω των 35 ετών που γεννήθηκε ή κατοικεί στην περιφέρεια της Apulia (Ιταλία), ή στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στις περιοχές της Ηπείρου, τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια Νησιά. Στόχος είναι η παραγωγή μιας ταινίας, μικρού μήκους, με διάρκεια όχι μικρότερη από 10 και όχι περισσότερο από 15 λεπτά, σχετικά με την κοινή ιστορία μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας, με σύγχρονο οπτική, ιστορίες, χαρακτήρες και τόπους, και με τη φιλοδοξία να καθορίσουν σήμερα το τί θα είναι αύριο.
Τα γυρίσματα θα γίνουν στην Περιφέρεια της Apulia ή/και στο έδαφος μιας ή περισσότερων ελληνικών περιφερειών που εμπλέκονται στο έργο (Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα και Ιόνια Νησιά).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης (στα Ελληνικά, στα Αγγλικά και στα Ιταλικά) και να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας http://avarts.ionio.gr/memory-greece-italy/ το αργότερο μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 2019.
Το έργο CIAK αποσκοπεί στην προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των εμπλεκόμενων περιοχών μέσω πρωτοβουλιών που συνδέονται με τον οπτικοακουστικό τομέα, όπως την παραγωγή ταινιών μικρού μήκους, τη διοργάνωση εργαστηρίων σεναριογραφίας και κινηματογραφικών φεστιβάλ.
Το Apulia Film Commission Foundation είναι ο κύριος δικαιούχος του έργου CIAK σε συνεργασία με τέσσερις εταίρους από την Ελλάδα: την Περιφέρεια Ηπείρου, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Συνεργαζόμενος εταίρος είναι η Περιφέρεια της Puglia / Τμήμα Οικονομίας Πολιτισμού, Τουρισμού και Αξιοποίησης της Επικράτειας.


Επιμέλεια ρεπορτάζ : Sigma Press  Office

  • ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ
  • ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ Facebook

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: CIAK, international call for the executive production of 10 short movies! Rating: 5 Reviewed By: SIGMA ONLINE TELEVISION