Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015

Νέες θέσεις εργασίας απ΄τον Όμιλο για την Unesco Πειραιώς και Νήσων ! Σπεύσατε ...Ο Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς & Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του προγράμματος - σχέδιο δράσης, στο πλαίσιο του έργου «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» για τους Δήμους Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Περάματος με κωδικό MIS 377081 στην περιφερειακή Ενότητα Πειραιά, χρηματοδοτούμενο από Εθνικούς πόρους.
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης και ειδικότητα ο ωφελούμενος, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Ο/Η ωφελούμενος/η της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής: • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας. • Να ομιλούν και να γράφουν άριστα την ελληνική. • να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ • Να έχουν ηλικία 18 έως 30 ετών • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση ) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Πέτρου Ράλλη 210 & Θησέως 1, Νίκαια 18454.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 15 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 22/12/15 έως 05/01/2016 (εργάσιμες ημέρες) και ώρες 10.00-14.00. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνήσουν για τυχόν πληροφορίες στα τηλέφωνα 2104179797, 2104967757 κα Ευα Ταμπακοπούλου ή να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για την παραπάνω ανακοίνωση στη ιστοσελίδα του ομίλου μας www.unescopireas.gr.
Επιμέλεια  ρεπορτάζ  :  Sigma  Press  Office 
  • ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ
  • ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ Facebook

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Νέες θέσεις εργασίας απ΄τον Όμιλο για την Unesco Πειραιώς και Νήσων ! Σπεύσατε ... Rating: 5 Reviewed By: SIGMA ONLINE TELEVISION